მიკროსაფინანსო კომპანია okcredit.ge წარმოადგენს  Aventus Group-ს საქართველოში, და მისი ძირითადი პროდუქტია  ონლაინ სესხები. სესხის აღება შეუძლია მოსახლეობის ნებისმიერ სეგმენტს, როგორც ფიზიკურ პირს, ასევე მეწარმეს. სესხის თანხა გადაირიცხება მსესხებლის პირად ანგარიშზე ან ბარათზე. მიკროსესხების ბაზარზე მკაცრი კონკურენციის პირობებში, რას სთავაზობს კომპანია კლიენტების მოზიდვის მიზნით? კომპანია okcredit.ge მტავარი კოზირი - მისი ლოიალობის პროგრამა.

თუ მსესხებელი დროულად ფარავს თავის სესხს, ის იმაღლებს საკუთარ ლოიალობის დონეს. კომპანიაში 3 ლოიალობის დონეა:

 1. დონე Silver - მესამე სესხზე ვრცელდება 5 % ფასდაკლება საკომისიო გადასახადზე;
 2. დონე Gold - მეოთხე და მეხუთე სესხზე ვრცელდება 10 % ფასდაკლება საკომისიო გადასახადზე;
 3. დონე VIP - მეექვსე და ყველა მომდევნო სესხზე ვრცელდება 15 % ფასდაკლება საკომისიო გადასახადზე.
ამავდროულად, 
 1. სესხის მინიმალური თანხა უნდა იყოს არანაკლებ 300 ლარისა;
 2. სესხის გადახდის ვადა უნდა იყოს არანაკლებ 15 დღისა;
 3. სესხის დაფარვის პირობები არ უნდა დაირღვას, ანუ სესხის გადახდის გადავადების შემთხვევაში, თქვენ ვერ ისარგებლებთ შეთავაზებული ფასდაკლებით.
ლოიალობის პროგრამის შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებათ, მიმართეთ okcredit.ge  ოფიციალურ საიტს ან დაუკავშირდით კომპანიის მხარდაჭერის სამსახურს. საიტზე თქვენ იხილავთ აგრეთვე სხვა, თქვენთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას კომპანიის სესხის გაცემის პირობების შესახებ.

სესხის გასაცემად სავალდებულო პირობები არის:

 • სესხის განაცხადის გაფორმება შეუძლია მხოლოს საქარტველოს მოქალაქეს;
 • ასაკობრივი ზღვარია: 20 – 60 წელი;
 • კომპანიის კლიენტს უნდა ჰქონდეს მოქმედი საბანკო ანგარიში;
 • თუ მომხმარებელს აქვს ვადაგადაცილებული დავალიანება სხვა საკრედიტო ორგანიზაციებში, ის ვერ ისარგებლებს კომპანია okcredit.ge  მომსახურებით;
 • კლიენტებმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ სტაბილური შემასავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

სესხის გასაფორმებლად თქვენ

 • შედიხართ okcredit.ge საიტზე;
 • ავსებთ მარტივ სარეგისტრაციო ფორმას;
 • მთავარ გვერდზე განლაგებული კალკულატორის მეშვეობით, ირჩევთ თქვენი მოთხოვნილებისამებრ სესხის თანხას და სესხით სარგებლობის ვადას;
 • სესხის დამტკიცების დასტურად, თქვენს მიერ მითიტებულ ტელეფონის ნომერზე მოდის SMS შეტყობინება შესაბამისი კოდით, რომელიც შეგყავთ სათანადო ველში;
 • პირადი საბანკო ანგარიშიდან რიცხავთ 1 თეთრს შპს ავენტუს ჯორჯიას ანგარიშზე;
 • სესხის თანხა მომენტალურად აისახება ტქვენს საბანკო ანგარიშზე.
პირველადი სესხის გაფორმების დროს თქვენ შეგიძლიათ აიღოს 300 ლარი, სესხის დაფარვის ვადა 5 - დან 30 დღემდე. შემდეგ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ტანხა შეიძლება შეადგინოს 700 ლარი. სესხის ღირებულება დამოკიდებულია ტქვენს მიერ არებული ტანხის ოდენობაზე და სესხის დაფარვის ხანგძლივობაზე. ისარგებლეთ okcredit.ge  ონლაინ კრედიტით და მიიღეთ სესხი შეღავათიან საპროცენტო განაკვეთით!

OKcredit ონლაინ

განაკვეთი: 0% დღეში
ჯამი: 50 - 700
ვადა: 5 - 30 დღე
განხილვა: 15 წუთი

OKcredit ნიშანი

0
0
მიღების სიმარტივე:
0
გაცემის სისწრაფე:
0
სესხის პირობების გამჭვირვალეობა:
0
პროლონგაციის პირობები:
0
მომსახურების ხარისხი:
0
მხარდაჭერის სამსახური:
0
კონტაქტები
ტელეფონი: 2 19 43 43
ორშაბათი - პარასკევი: 9:00 - 20:00
შაბათი: 10:00 - 14:00
კვირა: 10:00 - 14:00

OKcredit შეფასებები

შეავსეთ განაცხადი